Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy
tel./fax: 326 971 114
e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz

 

 

OBEC BARÁČNÍKŮ KŘENEK

 

 Fotogalerie z činnosti

 
  V sobotu 24. ledna 2009 se konalo Výroční valné sezení Baráčníků ve Křenku.


V sobotu 24. ledna 2009 se konalo Výroční valné sezení Baráčníků ve Křenku. Celému sezení předcházela kulturní vložka od dětí ze základní školy v Nedomicích. Poté následoval program, na který dohlížel dráb, soused Klášterka a ve kterém rychtářka, tetička Holečková, zhodnotila mimo jiné činnost za uplynulý rok 2008, ve kterém křenečtí baráčníci obnovili svojí činnost. V průběhu sezení bylo přijato 7 nových tetiček a sousedů, kteří složili slavnostní slib. Sezení se zúčastnil rychtář 1. župy a tetičky a sousedé z Brandýsa n/L., St. Boleslavi, Vrábí, Lázně Toušeň, Sluh, Záryb, Chrástu, Vinoře, Libiše, Kostelce n/L. a Mratína. Za obec se zúčastnil starosta obce, zástupce SDH a MS ČČK. Celé odpoledne, které se velice líbilo, doprovázel hrou na harmoniku a zpěvem Josef Zahradníček.

 
  20. ledna 2008 obnovila na Valném volebním zasedání svoji činnost Baráčnická obec Křenek.
     

Na tomto zasedání složilo slib nově zvolené konšelstvo v čele s rychtářkou Libuši Holečkovou a ve složení tetička berní paní Květa Šimonková, služebníci Václav Klášterka a Lubomír Černý a poslíček Radek Černý.

Baráčníci čítají 24 tetiček a sousedů. Letos se podařilo Baráčníkům získat 6 nových tetiček. Baráčníci se zúčastňují výročních zasedání sesterských obcí a slavnostních zasedání k založení obce. Letos se pět tetiček zúčastnilo zájezdu, který pořádala obec Baráčníků Chrást. Baráčníci chtějí přispět ke kulturnímu životu v obci Křenek.