Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy
tel./fax: 326 971 114
e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz

 


 

Místní skupina Českého červeného kříže

 

Místní skupina Českého červeného kříže ve Křenku patří k Oblastnímu spolku Mělník + Praha-východ.
V současné době má celkem 50 členů, z toho 3 muže. Členky místní skupiny zajišťují zdravotní první pomoc na pořádání různých sportovních akcích a zapojují se do pořádání kulturních akcí. Mimo jiné pořádají Dětský karneval a Mikulášskou nadílku pro děti, v létě jednodenní výlet pro rodiče s dětmi, pro dospělé zájezdy do pražských divadel a podzimní zájezd do Polska.
Předsedou spolku - Hana Černá, místopředsedkyní – Libuše Holečková, jednatelka – Soňa Černá, pokladník – Eva Klášterková, kulturní ref. – Bohumila Klášterková, revizoři – Hana Pelcová a Zdeňka Nováková.

Výroční valná hromada MS ČČK
V sobotu 28.2.2009 zhodnotili svoji činnost za minulý rok 2008 členky místní skupiny Českého červeného kříže.
Výroční valné hromady se zúčastnili také starosta obce a zástupce místních spolků Baráčníků a Sboru dobrovolných hasičů.

       

 Fotogalerie z činnosti
 
20.2.2011 - Dětský karneval
  thn00002.jpg thn00009.jpg thn00018.jpg
1.3.2008 - Dětský karneval
 
7.12.2008 - Dětská mikulášská nadílka
 
7.6.2008 - Zájezd pro rodiče s dětmi do Babiččina údolí