Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy
tel./fax: 326 971 114
e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz

 

INFORMACE PRO OBČANY


http://www.czechpoint.cz

Obecní úřad Křenek v rámci programu Czech point nabízí:

  • výpis z katastru nemovitostí

  • výpis z obchodního rejstříku

  • výpis ze živnostenského rejstříku

  • výpis z rejstříku trestů

  • výpis z bodového hodnocení osoby

  • vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

  • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků

Kontaktní místo Czech POINT na Obecním úřadě Křenek bylo vybaveno z prostředků Integrovaného operačního programu za podpory Evropské Unie a Centra regionálního rozvoje
 

ČP DŘÍSY - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Změna úředních hodin s platností od 1.8.2012:
Pondělí, středa         8,00 - 11,00 a 14,00 - 17,00
Úterý, čtvrtek, pátek 8,00 - 11,00 a 14,00 - 16,30

KAM NA ÚŘAD?

Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav


Pohotovosti

Další informace -  Občan na úřadě:

Řešení životních situací:
Portál veřejné správy České republiky –  www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra – Občan na úřadě  www.mvcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí  www.mpsv.cz
 


TRVALÝ POBYT V OBCI

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na obecním úřadě. Potřebujete k němu tyto dokumenty:
• platný občanský průkaz
• pokud bydlíte ve vlastní nemovitosti, doklad o jejím vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce)
• pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
• souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.
Poté vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Bližší informace vám poskytne:
OÚ Křenek
 

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO

Rozhodnutí o jeho přidělení vydává obecní úřad na základě předložení kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí jeho právní moci nebo na základě kolaudačního souhlasu.

Bližší informace vám poskytne:
OÚ Křenek
 

 

Obsah

občanské průkazy
trvalý pobyt
číslo popisné
CZECH POINT
jízdní řády
pohotovostní služby

Související odkazy
úřední deska
elektronická podatelna
povinné info
správní úřady
rozpočet obce
veřejné zakázky
vyhlášky obce
zápisy ze zasedání ZO
územní plán obce
nakládání s odpady
Zákon č. 159/2006 Sb.
o střetu zájmů