Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy
tel./fax: 326 971 114, IDDS: g5das53
e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz

 

 

 
 
 
 
 

OBECNÍ ÚŘAD KŘENEKbudova obecního úřadu

Úřední hodiny

letní období (1.4. - 30.9.)

Pondělí   8.00-11.30      13.00-17.00       19.30-21.30
Středa   8.00-11.30      13.00-17.00

zimní období (1.10. - 31.3.)

Pondělí   8.00-11.30      13.00-17.00       18.00-20.00
Středa   8.00-11.30      13.00-17.00
 

Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14 Dřísy
tel./fax: 326 971 114

e-mail:
obec.krenek@obeckrenek.cz

ou.krenek@volny.cz

IDDS: g5das53

číslo účtu obce: 460031369/0800


 Orgány obce podle zák. 128/2000 Sb. o obcích
Starosta obce:  Jaroslav Novák
Místostarosta:   Irena Přibylová

Hospodářka obce: Eva Klášterková
Kronikář obce:  
Členové zastupitelstva: Jaroslav Římal
Mgr. Eva Macková
Marek Černý
Luboš Stojec
David Linda
 
 Komise a výbory obce
Výbor kontrolní:
předseda:   Jaroslav Římal
člen:   David Linda

Výbor finanční:
předseda:  Mgr. Eva Macková
členové:  
 Marek Černý, Luboš Stojec

Související odkazy

úřední deska
elektronická podatelna
povinné info
správní úřady
rozpočet obce
veřejné zakázky
vyhlášky obce
zápisy ze zasedání ZO
územní plán obce
nakládání s odpady
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 

 Správní úřady s působností pro obec Křenek: