Obecní úřad Křenek
Křenek čp. 23, 277 14  Dřísy
tel./fax: 326 971 114
e-mail: obec.krenek@obeckrenek.cz
 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘENEK

Územní plán obce Křenek byl schválen na veřejném zasedání č. 11 dne 28. 12. 2006.
 
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KŘENEK
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KŘENEK - textová část
 

A1 - Základní členění území A2 - Hlavní výkres, infrastruktura A3 - Veřejně prospěšné stavby
     

B1 - 2. hlavní výkres B2 - Výkres širších vztahů B3 - Výkres předpokládaných ZPF
     

C1 - infrastruktura C2 - doprava C3 - Veřejně prospěšné stavby